Prečo SLOVALCO?

Akciová spoločnosť Slovalco vznikla v roku 1993 v Žiari nad Hronom, v sídle s dlhoročnou tradíciou výroby a spracovania hliníka. Hlavným predmetom činnosti je výroba primárneho hliníka moderným ekologickým spôsobom. Vďaka významnému postaveniu na medzinárodnom aj domácom trhu a sociálnemu prístupu k zamestnancom si dlhodobo udržiavame kredit atraktívneho a spoľahlivého zamestnávateľa v regióne.

Našou filozofiou je: Ľudia sú najdôležitejším zdrojom spoločnosti. Čím úspešnejší sú naši ľudia, tým úspešnejšia môže byť organizácia.

Chceme, aby naši zamestnanci boli na všetkých pozíciách spokojní a mali pozitívnu motiváciu pracovať. Chceme, aby pracovali v čistom a bezpečnom prostredí s vybavenými pracoviskami. Zároveň im v spolupráci s odborovou organizáciou poskytujeme také možnosti relaxácie, aby do práce prichádzali odpočinutí a radi. Využívame aj nehmotné motivačné prvky.

Neustálym objasňovaním cieľov a zámerov spoločnosti (krátkodobých aj dlhodobých) a diskutovaním o nich chceme dosiahnuť, aby zamestnanci pochopili zámery spoločnosti a aby sa s nimi dokázali stotožniť.

Zamestnávame vynikajúcich odborníkov z rôznych profesijných oblastí. Máte záujem stať sa členom nášho tímu?

Neváhajte a vyberte si z aktuálnej ponuky Voľných pracovných miest.

tuke_banner