INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ

Ochrana obyvateľstva

Táto stránka obsahuje Informáciu pre verejnosť, ktorú je povinný zabezpečiť prevádzkovateľ podniku kategórie B v zmysle zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií (ZPH) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť trvalý prístup verejnosti k informáciám. Zabezpečí pravidelné informovanie verejnosti, ktorá môže byť dotknutá závažnou priemyselnou haváriou o bezpečnostných opatreniach, ako aj o pokynoch ako sa má verejnosť správať pri závažnej priemyselnej havárií.

Informácia pre verejnosť

Príloha č. 1

Príloha č. 2