Naše výrobky

Slovalco je výrobcom primárneho hliníka z oxidu hlinitého. Finálnymi výrobkami sú hliníkové zliatiny v tvare čapov na prietlačné lisovanie a primárne zlievarenské zliatiny v tvare bločkov. Hliník slúži na spracovanie v ostatných odvetviach priemyslu (automobilový, letecký, elektrotechnický, stavebný, ai.)

Hliníkové čapy mali na celkovej produkcii v roku 2014 dominantný podiel 63%. Čapy na prietlačné lisovanie majú tvar dlhých valcov alebo hrubých tyčí. Ich priemer je od 15,2 do 27,9 cm a dĺžka od 0,4 až do 7 metrov.  Minimálna hmotnosť jedného čapu je 350 kilogramov.

Druhým najdôležitejším produktom sú primárne zlievarenské zliatiny. Ich základom je hliník, ktorý svojim vlastnosťami zušľachťujú ďalšie prvky ako kremík, horčík, meď, mangán, zinok a titán.  Zliatiny sa predávajú vo forme bločkov s hmotnosťou 8 kg uložených do zväzku s maximálnou hmotnosťou do jednej tony. Ich podiel na celkovom odbyte predstavuje 37%.

Slovalco je výrobcom s vysokým podielom exportu, ktorý predstavuje viac ako 70% z celkovej produkcie. Napriek tomu je najvyšší podiel odberateľov na Slovensku (približne 30 %), za ním nasleduje Taliansko (cca 20%) a Rakúsko spolu s Českou republikou (cca po viac ako 10%).