Prihlasovací formulár

Spoločnosť Slovalco, a.s. si vyhradzuje právo určiť po vzájomnej dohode za deň exkurzie každý štvrtok príslušného mesiaca . Počas jedného dňa sa môžu uskutočniť max. 2 exkurzie. Limit účastníkov jednej exkurzie je stanovený na maximálny počet 20 alebo 40 návštevníkov /po dosiahnutí veku 18 rokov/.

Exkurzia, počas ktorej sa chce návštevník dozvedieť všeobecné informácie o spoločnosti trvá max. 2 hodiny a pozostáva zo všeobecnej prezentácie a návštevy elektro-chemického a finalizačného procesu. Po vzájomnej dohode je možné sa dohodnúť aj na individuálnych požiadavkách.
Po ukončení exkurzie si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie spätnej väzby formou vyplneného dotazníka.

V prípade otázok kontaktujte sekretariát spoločnosti na tel. čísle: 045 608 7112.

Máme záujem o :
 Áno Nie
 Áno Nie
 Áno Nie
 Áno Nie
 Áno Nie