Manažment spoločnosti

Generálny riaditeľ Milan Veselý

Milan Veselý

Tel. : +421 45 608 7111
e-mail: milan.vesely@slovalco.sk

Výrobno-technická riaditeľka Helena Novodomcová

Helena Novodomcová

Tel. : +421 45 608 7711
e-mail: helena.novodomcova@slovalco.sk

Obchodno-finančný riaditeľ Rudolf Knapp

Rudolf Knapp

Tel. : +421 45 608 7151
e-mail: rudolf.knapp@slovalco.sk

Úsek generálneho riaditeľa

Oddelenie integrovaných systémov Peter Oťapka

Peter Oťapka

Tel. : +421 45 608 7121
e-mail: peter.otapka@slovalco.sk

Oddelenie informačných technológií Maroš Babinec

Maroš Babinec

Tel. : +421 45 608 7231
e-mail: maros.babinec@slovalco.sk

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Bálint Nagypál

Bálint Nagypál

Tel. : +421 45 608 7124
e-mail: balint.nagypal@slovalco.sk

Výrobno-technický úsek

Anódka Karol Kozák

Karol Kozák

Tel. : +421 45 608 7511
e-mail: karol.kozak@slovalco.sk

Odlievareň Ivan Geško

Ivan Geško

Tel. : +421 45 608 7611
e-mail: ivan.gesko@slovalco.sk

Údržba Stanislava Pőssová

Stanislava Pőssová

Tel. : +421 45 608 7711
e-mail: stanislava.possova@slovalco.sk

Obchodno-finančný úsek

Oddelenie predaja a nákupu Kamil Skladan

Kamil Skladan

Tel. : +421 45 608 7191
e-mail: kamil.skladan@slovalco.sk

Finančné oddelenie Radovan Siheľský

Radovan Siheľský

Tel. : +421 45 608 7141
e-mail: radovan.sihelsky@slovalco.sk

Oddelenie Internej logistiky Jozef Revaj

Jozef Revaj

Tel. : +421 45 608 7211
e-mail: jozef.revaj@slovalco.sk