Predstavenstvo

Tor-Ove Horstad – predseda

Martin Krchňavý – člen predstavenstva

Marián Slivovič – člen predstavenstva

Phillip McIntosh – člen predstavenstva

Egil Berg – člen predstavenstva