Predstavenstvo

Ola Saeter – predseda predstavenstva

Martin Krchňavý – člen predstavenstva

Marián Slivovič – člen predstavenstva

Knut Meel – člen predstavenstva

Stian Moe Tangen – člen predstavenstva