nase_certifikaty_6

Naše certifikáty

Spoločnosť Slovalco, a. s., je držiteľom viacerých certifikátov v oblasti kvality, životného prostredia, bezpečnosti, biznis kontinuity a energetického manažérstva, čím sa radí medzi popredné priemyselné podniky nielen v Slovenskej republike, ale aj v Európskej únii.

Vlastníme nasledovné certifikáty:

STN EN ISO 9001 Systém manažérstva kvality

IATF 16949 Systém manažérstva kvality v automobilovom priemysle

STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií

STN EN ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva

STN ISO 45001 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

STN EN ISO 50001 Systém energetického manažérstva

AD 2000-Merkblatt W0  Systém zabezpečovania kvality v súlade so smernicou o tlakových zariadeniach 2014/68/EÚ

ASI Certification – Performance Standard

ASI Certification – Chain of Custody Standard

9001SK_2024_QR
16949SK_2024_QR_1_new
16949SK_2024_QR_2_new
17025SK_2024
14001SK_2025_QR_Novy Rozsah 45001SK_2025_QR_Novy Rozsah
50001SK_2025_QR  AD 2000 Merkblatt W0_EN_2022
ASI_performance_standard
 ASI_chain_of_custody_standard