Možnosti návštevy

Vážení návštevníci!

Slovalco, a.s., je hutnícka firma, kde sa vyrába hliník formu elektrolýzy. Následne sa spracováva do hliníkových výrobkov a expeduje k zákazníkom. Hutnícka výroba je náročný proces, charakteristický presunom veľkých objemov materiálu a bremien, použitím veľkých objemov energií a tiež použitím rôznych chemických látok. Preto je nevyhnutný maximálny dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov, obchodných partnerov a návštevníkov.

Slovalco umožňuje exkurzie vo svojich výrobných aj nevýrobných priestoroch. Pre jednotlivcov nie sú exkurzie, žiaľ, možné. Exkurzie sú určené pre väčšie skupiny záujemcov, najmä stredné školy a vysoké školy s technickým, elektrotechnickým, alebo hutníckym zameraním. Témy a priebeh exkurzie sú nastavené podľa požiadaviek záujemcov len do takej miery, aby sa počas exkurzie nevystavovali akémukoľvek ohrozeniu. Exkurzia sa zvyčajne začína teoretickou časťou, kde sa záujemcovia počas prednášky dozvedia zaujímavé informácie o spoločnosti Slovalco. Potom nasleduje prehliadka priestorov, kde môžu v praxi vidieť priebeh výroby hliníka.

Do výrobných prevádzok spoločnosti (v sprievode určeného zamestnanca Slovalco) smie vstúpiť len osoba po dovŕšení 18 rokov. V prípade nesplnenia tejto podmienky je potrebné písomné povolenie generálneho riaditeľa.

Návštevníkom, ktorí nebudú mať oblečené dlhé nohavice a pevnú, uzavretú obuv, nebude vstup do priestorov Slovalco, umožnený. Žltý plášť pre návštevníkov, ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranu sluchu dostanú návštevníci pri príchode na vrátnici a.s. Slovalco. Vzor správneho ustrojenia nájdete na fotografii na konci tohto textu.

Prečítajte si tiež, prosím, dôležité informácie na stránke Podmienky vstupu!

Záujemcovia o exkurziu sa môžu nahlásiť prostredníctvom tohto formulára.

Osobné ochranné pracovné prostriedky