Monitorovanie prostredia

Oprávnené a kontrolné technologické merania znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia každoročne potvrdzujú dodržanie limitných hodnôt určených legislatívou. Množstvá  znečisťujúcich látok na tonu vyrobeného hliníka sú dlhodobo výrazne nižšie ako technologické garantované hodnoty.

Kvalita a objem vypúšťaných priemyselných odpadových vôd boli v súlade s limitmi a požiadavkami na účelné a hospodárne využívanie vôd. Ani v roku 2019 nedošlo k žiadnym ekologickým nehodám a haváriám.

Ročné výsledky monitorovania prostredia si môžete pozrieť TU
Prehľad mesačných výsledkov monitorovania prostredia si môžete prezerať TU
Aktuálne denné výsledky monitorovania prostredia si môžete zobraziť TU