Obchodné zastúpenie

Naša spolupráca s Hydro Aluminium AS zahŕňa spoločné obchodné zastúpenia vo viacerých krajinách Európy. Nájdete nás na nasledujúcich miestach:

NÓRSKO
Hydro Aluminium AS
Drammensveien 260
N-0283 Oslo
Nórsko
Tel.: +47 22 53 81 00
Fax: +47 22 53 97 35
www.hydro.com

NEMECKO
Hydro Aluminium Deutschland GmbH
Georg-von-Boeselager-Str. 21
D-53117 Bonn
Spolková republika Nemecko
Tel.: +49 2285 52-2411
Fax: +49 2285 52-2127

TALIANSKO
Hydro Aluminium
Metal Products s. r. l.
Via Mameli, 25
I-21052 – Busto Arsizio (VA)
Taliansko
Tel.: +39 03 31 30 49 11
Fax: +39 03 31 30 49 40

LUXEMBURSKO
Hydro Aluminium Clervaux S. A.
Z. I. Eselborn-Lentzweiler,
Op der Sang 16
L-9779 Eselborn-Clervaux
Luxembursko
Tel.: +352 94 959 54 05
Mobil: +352 09 195 94 05
Fax: +352 94 93 73