Podmienky vstupu

Budeme radi, keď sa počas návštevy u nás budete cítiť bezpečne a príjemne. Preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste sa oboznámili s nasledujúcimi inštrukciami a dodržali ich.

  1. Návštevníci môžu vstúpiť do areálu Slovalco, a. s. len v sprievode poverenej osoby. Počas návštevy sú povinní riadiť sa jej pokynmi.
  2. Návštevníci sú povinní pri návšteve výrobných prevádzok použiť ochrannú prilbu a ochranný plášť.
  3. Potrebné osobné ochranné pomôcky si môžete prevziať v priestore vrátnice. Po návrate z prehliadky výrobných prevádzok odovzdajte, prosím, pomôcky na mieste, kde ste ich prevzali.
  4. Do výrobných prevádzok nie je dovolené vstupovať v krátkych nohaviciach a v sukniach. Návštevníkom výrobných prevádzok odporúčame použiť dlhé nohavice.
  5. Do výrobných prevádzok nie je dovolené vstupovať s otvorenou obuvou, sandálmi, teniskami a dámskymi topánkami na vysokom podpätku. Odporúčame použiť uzavretú koženú obuv. V prípade, že nie ste vhodne oblečení a obutí, zapožičiame vám vhodné ochranné nohavice a ochrannú obuv.
  6. Do elektrolýznej haly nevstupujte s hodinkami alebo s kreditnými kartami. Mohlo by dôjsť k ich trvalému poškodeniu vzhľadom na silné elektromagnetické pole. Uložte ich podľa pokynov sprevádzajúcej osoby na mieste, kde dostanete osobné ochranné pomôcky.
  7. Osobám s umelou srdcovou chlopňou alebo srdcovým stimulátorom je životu nebezpečné približovať sa alebo vstupovať do elektrolýznej haly.
  8. Používanie fotoaparátov a kamier je v priestoroch Slovalco, a. s. možné iba na základe povolenia vydaného generálnym riaditeľom.

Ďakujeme Vám!