Vlastníci a akcionári

Vlastníci a akcionári

Základné imanie spoločnosti predstavuje 164 326 350 eur.