Naše poslanie a vízia

Naším poslaním je vyrábať hliník moderným ekologickým spôsobom a zušľachťovať ho do zliatin požadovaných tvarov a vlastností pre potreby spracovateľov a finálnych užívateľov výrobkov z nášho kovu.

Budeme:

  • príkladom v bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov,
  • minimalizovať dopady podnikateľskej činnosti na životné prostredie,
  • lídrom v kvalite a prístupe k zákazníkom,
  • trvalo rastúcou a investične atraktívnou spoločnosťou, aktívnou v rámci životného cyklu hliníka,
  • ambiciózna firma zameraná na neustále zlepšovanie a kontinuálne znižovanie nákladovosti.