Míľniky v histórii

7.jún 1993 založenie spoločnosti
Október 1994 kapitálový vstup EBOR a Hydro Aluminium AS
Jún 1995 vyrobený prvý kov
Jún 1997 získanie certifikátu podľa ISO 9001
December 1998 získanie certifikátu podľa ISO 14001
November 1999 získanie Ceny Slovenskej republiky za kvalitu
December 2000 získanie certifikátu podľa normy OHSAS 18001
Marec 2001 odsúhlasený projekt rozšírenia
November 2001 získanie ocenenia Firma roka 2001
Marec 2002 získanie plakety Vzorný daňový subjekt 2001
December 2002 získanie certifikátu podľa ISO/TS 16949:2002
Apríl 2003 zvýšenie prúdu v Elektrolýze z 230 kA na 250 kA
August 2003 spustenie ďalších 54 elektrolýznych pecí, 226 pecí v prevádzke
Jún 2004 vyrobený prvý milión ton hliníka
September 2004 získanie víťaznej ceny v súťaži o Projekt roka (rozšírenia výroby)
Jún 2005 získanie ceny za progresívne architektonické a stavebno-technické riešenie stavby novej administratívnej budovy
Október 2006 získanie certifikátu Bezpečný podnik udelený MPSVR SR
November 2006 získanie certifikátu pre systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001
November 2006 získanie Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu podľa modelu výnimočnosti EFQM
Október 2007 akreditácia analýzy chemického zloženia hliníka a hliníkových zliatin metódou optickej atómovo-emisnej spektrálnej analýzy podľa ISO/IEC 17025:2005
September 2010 vyrobený druhý milión ton hliníka
Január 2011 získanie certifikátu pre systém manažérstva kontinuity podľa BS 25999-1,2
November 2011 získanie osvedčenia o predĺžení platnosti certifikátu Bezpečný podnik udelený MPSVR Slovenskej republiky
Október 2013 podpísanie zmluvy so spoločnosťou Enel – Slovenské elektrárne na dodávku elektrickej energie na obdobie osem rokov s platnosťou od 1.1. 2014
Jún 2016 získanie certifikátu pre systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa ISO 50001
Október 2016 vyrobených tri milióny ton hliníka
November 2016 získanie osvedčenia o predĺžení platnosti certifikátu Bezpečný podnik udelený MPSVR Slovenskej republiky
7. jún 2018 25. výročie založenia spoločnosti
September 2018 certifikácia systému manažérstva kvality v automobilovom priemysle podľa IATF 16949
December 2018 schválenie projektu pretavovania procesného odpadu
December 2019 certifikácia systému manažérstva BOZP podľa ISO 45001