Slovalco aktuálne ponúka pracovné pozície zámočník, elektrikár, elektrikár s VVN operátor vo výrobe.

Zároveň sa môžete uchádzať o možnosť privyrobiť si formou letnej brigády vo výrobných prevádzkach.

Podrobnejšie informácie a pokyny pre zasielanie žiadostí nájdete nižšie.


Brigáda

Máte chuť si v lete privyrobiť na brigáde? Slovalco bude aj tento rok prijímať v mesiacoch júl a august brigádnikov do svojich výrobných prevádzok.

Žiadosti na letnú brigádu môžete zaslať najneskôr do 31.5.2018 na adresu: eva_dvoncova@slovalco.sk

V žiadosti je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, telefonický kontakt a e-mailovú adresu.

Prednostne prijímame brigádnikov na oba letné mesiace (júl aj august).


Voľné pracovné miesta

ZÁMOČNÍK

Pracovné činnosti:

 • vykonáva plánovanú činnosť na zariadeniach a navrhuje jej  optimalizáciu
 • vykonáva spracovanie hlásení a zákaziek
 • navrhuje a rieši technické zlepšenia na zariadeniach
 • zabezpečuje výber ND zo skladu a použitie pre výkon údržby
 • navrhuje a rieši technické zlepšenia na zariadeniach
 • podieľa sa na projektoch podľa poverenia nadriadeného
 • podieľa sa na aktuálnosti technickej dokumentácie prideleného zariadenia
 • podieľa sa na praktickom zaškoľovaní novoprijatých pracovníkov
 • riadi, koordinuje a kontroluje údržbárske činnosti pracovnej skupiny
 • podieľa sa na výkone pohotovostnej služby
 • vykonáva činnosti v rámci výkonnej údržby
 • spracováva hlásenia a evidenciu výkonov v zákazke
 • vykonáva, koordinuje a kontroluje údržbárske činnosti
 • organizuje činnosti pridelenej pracovnej skupiny zamestnancov na základe poverenia priameho nadriadeného
 • informuje priameho nadriadeného o priebehu a výsledku prác pridelenej pracovnej skupiny
 • má právomoc zastaviť práce pracovnej skupiny v prípade ohrozenia zdravia osôb, ohrozenia majetku alebo životného prostredia

Požiadavky:

 • stredoškolské vzdelanie
 • vodičský preukaz skupiny B
 • preukaz obsluhy motorových vozíkov
 • platný preukaz žeriavnika výhodou
 • platný preukaz viazača výhodou
 • základné oprávnenia na zváranie elektrickým oblúkom, na zváranie plameňom a na rezanie kyslíkom

ELEKTRIKÁR

Pracovné činnosti:

 • vykonáva plánovanú činnosť na zariadeniach a navrhuje jej  optimalizáciu
 • vykonáva spracovanie hlásení a zákaziek
 • zabezpečuje výber ND zo skladu a použitie pre výkon údržby
 • navrhuje a rieši technické zlepšenia na zariadeniach
 • podieľa sa na projektoch podľa poverenia nadriadeného
 • podieľa sa na aktuálnosti technickej dokumentácie prideleného zariadenia
 • podieľa sa na praktickom zaškoľovaní novoprijatých pracovníkov
 • riadi, koordinuje a kontroluje údržbárske činnosti pracovnej skupiny
 • podieľa sa na výkone pohotovostnej služby
 • vykonáva činnosti v rámci výkonnej údržby
 • spracováva hlásenia a evidenciu výkonov v zákazke
 • vykonáva, koordinuje a kontroluje údržbárske činnosti
 • organizuje činnosti pridelenej pracovnej skupiny zamestnancov na základe poverenia priameho nadriadeného
 • informuje priameho nadriadeného o priebehu a výsledku prác pridelenej pracovnej skupiny
 • má právomoc zastaviť práce pracovnej skupiny v prípade ohrozenia zdravia osôb, ohrozenia majetku alebo životného prostredia

Požiadavky:

 • stredoškolské vzdelanie
 • preukaz obsluhy motorových vozíkov
 • Elektrotechnik, oprávnenie podľa §22 vyhlášky 508/2009 Z.z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP pri práci s VTZ – aktuálne znenie
 • vodičský preukaz skupiny B

ELEKTRIKÁR S VVN

Pracovné činnosti:

 • vykonáva plánovanú činnosť na zariadeniach a navrhuje jej  optimalizáciu
 • vykonáva spracovanie hlásení a zákaziek
 • navrhuje a rieši technické zlepšenia na zariadeniach
 • podieľa sa na projektoch podľa poverenia nadriadeného
 • podieľa sa na aktuálnosti technickej dokumentácie prideleného zariadenia
 • podieľa sa na praktickom zaškoľovaní novoprijatých pracovníkov
 • riadi, koordinuje a kontroluje údržbárske činnosti pracovnej skupiny
 • podieľa sa na výkone pohotovostnej služby
 • vykonáva činnosti v rámci výkonnej údržby
 • spracováva hlásenia a evidenciu výkonov v zákazke
 • vykonáva, koordinuje a kontroluje údržbárske činnosti
 • organizuje činnosti pridelenej pracovnej skupiny zamestnancov na základe poverenia priameho nadriadeného
 • informuje priameho nadriadeného o priebehu a výsledku prác pridelenej pracovnej skupiny
 • má právomoc zastaviť práce pracovnej skupiny v prípade ohrozenia zdravia osôb, ohrozenia majetku alebo životného prostredia

Požiadavky:

 • stredoškolské vzdelanie
 • preukaz obsluhy motorových vozíkov
 • Elektrotechnik, požadované oprávnenie minimálne podľa §22 nad 1000V vyhlášky 508/2009 Z.z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP pri práci s VTZ – aktuálne znenie
 • vodičský preukaz skupiny B

V prípade záujmu pošlite svoju žiadosť so životopisom e-mailom na adresu eva_dvoncova@slovalco.sk alebo poštou: Priemyselná 14, 96548 Žiar nad Hronom.

V predmete žiadosti uveďte názov obsadzovanej pracovnej pozície. Na žiadosti nezabudnite uviesť súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Po skončení výberového konania budú vaše osobné údaje zlikvidované.


OPERÁTOR VO VÝROBE

Pracovné činnosti:

 • výkon technologických operácií v zmysle predpisov
 • výkon všetkých potrebných opatrení za účelom dodržiavania predpisov
 • nahlasovanie porúch a škôd
 • udržiavanie poriadku v pridelenom rajóne
 • kontrola určených zariadení

Požiadavky:

 • minimálne SOU
 • VP skupiny B podmienkou
 • platný preukaz obsluhy motorových vozíkov výhodou
 • platný preukaz žeriavnika výhodou
 • platný preukaz viazača bremien výhodou
 • VP skupiny C alebo T
 • ochota pracovať na zmeny
 • veľmi dobrý zdravotný stav

V prípade záujmu pošlite svoju žiadosť so životopisom e-mailom na adresu eva_dvoncova@slovalco.sk.

alebo poštou:
Slovalco, Priemyselná 14, 96548 Žiar nad Hronom.

V predmete žiadosti uveďte názov obsadzovanej pracovnej pozície. Na žiadosti nezabudnite uviesť súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Po skončení výberového konania budú vaše osobné údaje zlikvidované.