Kontakty

Telefonický kontakt:
spojovateľka: +421 45 608 9999
fax: +421 45 608 8888

Kontaktný e-mail:

mail@slovalco.sk

sales@slovalco.sk

Adresa:
Slovalco, a. s., Priemyselná 14, 965 48 Žiar nad Hronom

Registračné údaje:
IČO: 31 587 011
DIČ: 2020479483
IČ DPH: SK2020479483

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici. Oddiel: Sa, vložka č. 160/S

Čísla účtov:      

Tatra banka, a s.
Hodžovo nám. 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava, Slovenská republika
IBAN: SK85 1100 0000 0029 2048 0018 Swift: TATRSKBX (v EUR)
IBAN: SK18 1100 0000 0028 2613 0003 Swift: TATRSKBX (v USD)

ING Bank N.V.
pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IBAN: SK94 7300 0000 0090 0002 7132 Swift: INGBSKBX (v EUR)
IBAN: SK72 7300 0000 0090 0002 7140 Swift: INGBSKBX (v USD)

Citibank Europe plc
pobočka zahraničnej banky, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IBAN: SK63 8130 0000 0020 0348 0205 Swift: CITISKBA (v EUR)
IBAN: SK15 8130 0000 0020 0348 0002 Swift: CITISKBA (v USD)

 

Kontaktný formulár