Dozorná rada

Terrance W. Conley – predseda dozornej rady
tel: +47 22 53 81 38

Martin Fábry – člen dozornej rady

Adriana Liptáková – členka dozornej rady

Rudolf Brázdovič – člen dozornej rady

Miroslav Mlatec – člen dozornej rady

Michal Ivanecký – člen dozornej rady

Knut Meel – člen dozornej rady

Einar Glomnes  – člen dozornej rady

Todd Wilson – člen dozornej rady