Pocta pre nášho technológa

11.september 2015 – Pri príležitosti celoslovenských osláv Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov ocenil minister hospodárstva Slovenskej republiky osobnosti v oblasti baníctva a hutníctva.

Tohto roku sa osláv zúčastnil aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorý v príhovore vyjadril hlbokú úctu a pokoru k tvrdej chlapskej práci baníkov, hutníkov, geológov i naftárov. Okrem neho sa podujatia zúčastnili aj minister Životného prostredia SR Peter Žiga, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Miroslav Obert a štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš.

Z rúk štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Miroslava Oberta a predsedu Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR Jozefa Škrobáka si prevzal rezortné vyznamenanie – „Čestný odznak ministra hospodárstva Slovenskej republiky“ aj Roman Krupa, technológ elektrolýzy v spoločnosti Slovalco.

Roman Krupa pracuje v spoločnosti Slovalco od roku 1984. Bol prítomný pri spúšťaní prvej pece v spoločnosti Slovalco 1. júna 1995.

„Pred oceňovaním som dostal pozvánku na podujatie od ministra hospodárstva, v ktorej tiež písal, že som bol spoločnosťou Slovalco nominovaný na cenu ministra. Už tento list ma veľmi prekvapil a samotné oceňovanie mi doslova vzalo slová. Veľmi si vážim, že si niekto všimol a ocenil moju dlhoročnú prácu v našej spoločnosti.“ spomína na prvé pocity Roman Krupa.

V minulých rokoch boli ocenení za pracovnú obetavosť aj ďalší zamestnanci spoločnosti Slovalco. V roku 2005 Miloš Páleník (Odlievareň), v roku 2007 Ján Melišek (Anódka), v roku 2008 Ján Husár (Údržba), v roku 2009 Štefan Píš (Odlievareň), v roku 2012 Ján Hrmo (Anódka), v roku 2013 Ján Vincenc (Údržba) a Richard Kafka.