Zamestnanec Slovalca získal ocenenie

na oslavách Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov.

Pri príležitosti celoslovenských osláv Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov, ktoré sa uskutočnilo dňa 09.09.2016 v Banskej Štavnici, bol ocenený ministrom hospodárstva Slovenskej republiky aj náš kolega – pán Jaroslav Gazdík.

Podujatia sa zúčastnili okrem ministera hodpodárstva Petra Žigu aj minister životného prostredia László Sólymos, štátny tajomník Ministerstva práce soc.vecí a rodiny Branislav Ondruš a štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Boris Susko.

Jaroslavovi Gazdíkovi, ktorý je lídrom výkonného tímu vypaľovacej pece Anodky v spoločnosti Slovalco, odovzdal vyznamenanie práve minister hospodárstva Peter Žiga.

peter_ziga_a_jaroslav_gazdik

Jaroslav Gazdík nastúpil v roku 1986 po ukončení štúdia do Závodu Slovenského národného povstania do prevádzky Kysličnikáreň, následne od 1.9.1994 prešiel do Slovalu, kde pracoval v prevádzke Anodka. V akciovej spoločnosti Slovalco začal pracovať v roku 1995 ako operátor v Anodke. Lídrom výkonného tímu sa stal v roku 2010.