Galavečer spoločnosti Slovalco

sa uskutočnil v pondelok 19. decembra 2016 v priestoroch estrádnej sály Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom.

Pravidelne sa vedenie spoločnosti Slovalco, a.s. stretáva s najlepšími kolektívmi a jednotlivcami na spoločenskom podujatí Odovzdávanie cien generálneho riaditeľa, kde z jeho rúk prevezmú ocenenia za kvalitu, za životné prostredie, za bezpečnosť, za najlepší procesný tím, za najlepšieho zlepšovateľa, za najlepších prispievateľov do databázy nežiaducich udalostí, za významnú optimalizáciu nákladov a za inováciu, nominovaní zamestnanci Slovalca. Tento ročník bol výnimočný tým, že sa odovzdávali ceny za dva roky, za rok 2015 a rok 2016.

Slávnostná i zábavná časť galavečera sa konala v Estrádnej sále MsKC, kde sa hneď v úvode podujatia ujal slova generálny riaditeľ Milan Veselý, ktorý privítal prítomných a poďakoval všetkým zamestnancom Slovalca a zvlášť tým oceneným, za svedomitú prácu.

Na záver príhovoru zaželal generálny riaditeľ všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa šťastia, zdravia a síl.

galavecer_2016_028

Príhovor predniesol generálny riaditeľ Slovalco, a.s.

V zábavnej časti programu sa predstavil známy slovenský spevák Peter Nagy, ktorý zaspieval svoje najznámejšie hity.

galavecer_2016_138

galavecer_2016_154

galavecer_2016_156

Víťazov za rok 2015 v jednotlivých kategóriách určila hodnotiteľská komisia a boli vyhlásení nasledovne:

Cenu GR za kvalitu získala prevádzka Odlievareň
za zlepšenie technologických a kvalitatívnych parametrov vo viacerých oblastiach. Symbol súťaže prevzala Helena Novodomcová. Poukážky na vecné dary prevzali Miroslav Vyletel, Roman Davidík ml., Ján Kmeť, Peter Bahna, Jozef Kurtík

galavecer_2016_088
Ocenení stojaci zľava: Helena Novodomcová, Miroslav Vyletel, Ján Kmeť, Jozef Kurtík, Roman Davidík ml.,

Cenu GR za životné prostredie získala prevádzka Výroba anód
za medziročné zníženie emisií a produkovaných odpadov. Symbol súťaže prevzal Ivan Mesároš, poukážku na vecné dary prevzali Miroslav Beňo, Vladimír Kmeť, Róbert Gréger, Peter Šimek, Peter Dodok

Cenu GR za bezpečnosť získala prevádza Údržba
za celkové zvýšenie úrovne bezpečnosti v spolupráci s dodávateľmi. Symbol súťaže prevzal Roman Barcík, poukážku na vecne dary prevzali Milan Pellegrín, Jaroslav Barcík, Slavomír Schwarz, Zdenko Nociar, Miroslav Šmondrk.

galavecer_2016_099

Ocenení stojaci zľava: Roman Barcík, Milan Pellegrín, Jaroslav Barcík, Slavomír Schwarz, Miroslav Šmondrk

Cena GR za kvalitu pre nevýrobné prevádzky a org. jednotky získala prevádzka Údržba
za optimalizáciu interných a externých údržbárskych výkonov a optimalizáciu organizačnej štruktúry.

Symbol súťaže prevzal Roman Barcík , poukážku na vecné dary prevzali Jirí Černý, Jaroslav Solga, Stanislav Antal, Miroslav Chudovský

Cenu v kategórii Najlepší procesný tím získal tím Internej logistiky – Expedícia
Procesný tím bol príkladom v bezpečnosti, aktívne pristupoval ku zlepšovaniu a dosiahol výborné výsledky v oblasti TPM. Poukážky na vecné dary prevzali Ivan Kováč, Karol Kúšik, Ľubomír Hrmo, Pavol Kollárik

Cenu v kategórii pre najlepšieho zlepšovateľa získali:
Ľuboš Vendlek (AN) – za najväčší počet schválených návrhov na zlepšenie (16 zlepšení)
Peter Ošust (AN) – za najvyšší počet získaných bodov za navrhnuté zlepšenia (212 bodov)

Cenu za najlepších prispievateľov do DB Nežiadúce udalosti za rok 2015
získali Ján Minka, Miroslav Obertáš, Jozef Budinský, Jaroslav Barát, Jozef Matuška a Hanka Koloňová

galavecer_2016_047

Ocenení stojaci zľava: Jozef Matuška, Jaroslav Barát, Hanka Koloňová, Miroslav Obertáš, Ján Minka

Ocenenie za významnú optimalizáciu nákladov získala prevádzka Elektrolýza
pod vedením Ivana Mesároša za predĺženie životnosti pecí štandardizáciou procesov a za úsporu nákladov za 10 ušetrených generálnych opráv elektrolyzérov. Poukážky na vecné dary prevzali Radoslav Haládek, Radoslav Škvarka, Stanislav Šimko

a oddelenie Predaja a Nákupu, IT oddelenie a Údržba
za spustenie LEV – portálu a Data Warehouse. Poukážky na vecné dary prevzali Maroš Babinec, Daniel Hanus a Róbert Poldhauf

Ocenenie za inováciu získali Interná logistika, Odlieváreň a Údržba
za zvýšenie bezpečnosti balenia PFA zmenou orientácie ingotov. Poukážky na vecné dary prevzali Ján Gaal, Jozef Jančok, Ivan Geško, Štefan Husár a Miloš Páleník

Mimoriadna cenu GR za rok 2015 získali
– Roman Krupa, Roman Čunderlík, Ľudovít Pittner – za udržanie vysokej výkonnosti napriek nerovnomernej kvalite vstupných surovín a za nezištné nasadenie pracovníkov počas obdobia dlhodobej práceneschopnosti,
– Jaroslav Gazdík a Peter Stračina – za včasnú a odbornú reakciu, ktorou sa zabránilo vzniku požiaru na filtračnej stanici v AN.

Víťazov za rok 2016 v jednotlivých kategóriách určila hodnotiteľská komisia a boli vyhlásení nasledovne:

Cenu GR za kvalitu získala prevádzka Anódka
za výrazné zlepšenie kľúčových technologických a kvalitatívnych parametrov. Symbol súťaže prevzal Ivan Mesároš, poukážky na vecné dary prevzali Vladimír Veselý, Ján Búci, Michal Stripaj, Jaroslav Michalov, Kamil Kúska

Cenu GR za životné prostredie získala prevádzka Anódka
za medziročné zníženie emisií a produkovaných odpadov. Symbol súťaže prevzal Ivan Mesároš, poukážky na vecné dary prevzali Pavol Paučo, Ján Hrmo, Juraj Repáň, Jaroslav Gazdík, Jozef Drozd

galavecer_2016_074

Ocenení stojaci zľava: Ivan Mesároš, Pavol Paučo, Juraj Repáň, Jarosav Gazdík, Jozef Drozd

Cena GR za bezpečnosť získala prevádza Odlieváreň
za celkové zvýšenie úrovne bezpečnosti, systematický prístup a dlhodobý trend zlepšovania. Symbol súťaže prevzala Helena Novodomcová, poukážky na vecné dary prevzali Róbert Foltáni, Juraj Srneček, Pavol Maďar, Miloš Karvaš, Štefan Trvalec

galavecer_2016_107

Ocenení stojaci zľava: Helena Novodomcová, Štefan Trvalec, Róbert Foltáni, Pavol Maďar, Juraj Srneček, Miloš Karvaš

Cena GR za kvalitu pre nevýrobné prevádzky a org. jednotky získalo IS oddelenie
za zefektívnenie IMS pri riadení auditov, certifikácia ISO 50001, predĺženie platnosti certifikátu “Bezpečný podnik”, prebratie činností “Civilnej obrany” a “Kritickej infraštruktúry” od externej firmy. Symbol súťaže prevzal Peter Oťapka, poukážky na vecné dary prevzali Richard Schweigert, Peter Varga, Ján Meliško, Mária Ivanovičová

galavecer_2016_082

Ocenení stojaci zľava: Peter Oťapka, Mária Ivanovičová, Richard Schweigert, Ján Meliško, Peter Varga

Cenu v kategórii Najlepší procesný tím získal tím Anodka – ČAZ
procesný tím bol príkladom v bezpečnosti, aktívne pristupoval ku zlepšovaniu a dosiahol výborné výsledky v oblasti TPM. Poukážky na vecné dary prevzali Ľubomír Šuster, Vladimír Dulaj, Ľubomír Bielik, Rastislav Hanzel,

Cenu v kategórii pre najlepšieho zlepšovateľa získali:
Luboš Vendlek (AN) – za najväčší počet schválených návrhov na zlepšenie (9 zlepšení)
Bálint Nagypál (MN) – za najvyšší počet získaných bodov za navrhnuté zlepšenia (100 bodov)

galavecer_2016_056

Ocenení stojaci zľava: Luboš Vendlek, Peter Ošust, Bálint Nagypál

Cenu za najlepších prispievateľov do DB Nežiadúce udalosti za rok 2016 získali
Drahomír Cabánik, Milan Šimeček, Roman Dávidík ml., Jaroslav Barát, Miroslav Priwitzer, Eva Dvončová

galavecer_2016_052

Ocenení stojaci zľava: Roman Dávidík ml., Drahomír Cabánik, Jaroslav Barát, Eva Dvončová, Miroslav Priwitzer

Ocenenie za významnú optimalizáciu nákladov získala prevádzka Elektrolýza
za úsporu nákladov za 14 ušetrených generálnych opráv elektrolyzérov. Vďaka zvýšenej starostlivosti sa predĺžila priemerná životnosť elektrolyzéra na 2384 dní. Poukážky na vecné dary prevzali Pavol Urgela, Milan Krajči, Vladimír Fabián

a Predaj a nákup – za úsporu nákladov v oblasti investícií a služieb pri jednaní s dodávateľmi a za neustály trend znižovania cien transportu hotovej výroby. Poukážky na vecné dary prevzali Nadežda Černá , Daniela Hrčková, Linda Ritterová

Ocenenie za inováciu získali

IT oddelenie, IS, Údržba – za vývoj a aplikáciu elektronického pracovného povolenia a elektronického vzdelávania do praxe. Poukážky na vecné dary prevzali Dušan Moosch, Milan Ondrík, Bálint Nagypál,, Milan Pellegrín

a Interná logistika – za optimalizáciu organizačnej štruktúry a zefektívnenie jednotlivých procesov. Poukážky na vecné dary prevzali Marek Mihálik, Peter Struhár, Alexander Košárek