Zamestnávatelia zorganizovali Fórum o duálnom vzdelávaní

Tlačová správa

Firmy v Žiari nad Hronom verejne diskutovali o možnostiach duálneho vzdelávania so školami, zástupcami Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory i so samosprávou.

Výrobné spoločnosti združenia InTech Žiar nad Hronom z.p.o., Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) a Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom (SSOŠT) zorganizovali v stredu 10. februára  Fórum o duálnom vzdelávaní  pre základné školy a verejnosť. V priestoroch Mestského kultúrneho centra sa prezentácie i následnej diskusie zúčastnili zástupcovia základných škôl, centier pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie a pracovníci odborov školstva samosprávy.  Na fóre odzneli dôležité informácie o systéme a možnostiach duálneho vzdelávania  ako aj  o aktuálnom  postupe pri prihlasovaní žiakov.  Firmy  zo Žiaru nad Hronom, Zvolena, Kremnice, Žarnovice a z Banskej Štiavnice  si z rúk riaditeľky Banskobystrickej regionálnej komory SOPK v B. Bystrici p. M. Spirovej prevzali nové certifikáty o splnení podmienok pre poskytovanie duálneho vzdelávania. Zároveň predstavili  48  učebných miest v strojárskych, elektrotechnických  a hutníckych odboroch pre školský rok 2016/17, ktoré ponúkajú v spolupráci so SSOŠT. O konkrétnych podmienkach štúdia budú firmy informovať záujemcov na Dni otvorených dverí SSOŠT 18.februára.  Komplexné odborné informácie poskytli aj koordinátori zavádzania “duálu” zo ŠIOV a SOPK páni  L. Kováč a  M. Kuzma. Podrobnosti uchádzania sa žiakov o učebné miesta priblížil zástupca riaditeľky SSOŠT p. P. Žabenský. Po skončení prezentačnej časti podujatia nasledovala diskusia moderovaná riaditeľkou SSOŠT p. B. Tóthovou s otázkami, ktoré zaujímali účastníkov najmä zo školského prostredia.   Na záver sa k priebehu a obsahu fóra vyjadril riaditeľ združenia InTech, p. M.Pecník slovami: ” Takmer 70 hostí, ktorých sme privítali na prvom ročníku fóra jasne dokazuje, že je záujem zo strany odbornej verejnosti nielen o informácie v tejto oblasti ale aj o diskusiu. Firmy združenia InTech ako aj naša škola majú rozsiahle skúsenosti s prípravou, zavádzaním i realizovaním duálneho vzdelávania. O tieto sme sa chceli a aj chceme podeliť, aby sme prispeli k rozvoju stredného odborného školstva a zároveň aj nášho regiónu, pre ktorý je priemyselná výroba a jej budúcnosť veľmi dôležitá .”

InTech Žiar nad Hronom, z.p.o.

Certifikát pre Slovalco odovzdáva riaditeľka Banskobystrickej regionálnej komory SOPK  Marína Spirová Certifikát o splnení podmienok pre poskytovanie duálneho vzdelávania za Slovalco prevzal vedúci HR Peter Oťakpa