Manažment spoločnosti

Generálny riaditeľ Milan Veselý

Milan Veselý

Tel. : +421 45 608 7111
e-mail: milan_vesely@slovalco.sk

Výrobno-technická riaditeľka Helena Novodomcová

Helena Novodomcová

Tel. : +421 45 608 7711
e-mail: helena_novodomcova@slovalco.sk

Obchodno-finančný riaditeľ Rudolf Knapp

Rudolf Knapp

Tel. : +421 45 608 7151
e-mail: rudolf_knapp@slovalco.sk

Úsek generálneho riaditeľa

Oddelenie integrovaných systémov Peter Oťapka

Peter Oťapka

Tel. : +421 45 608 7121
e-mail: peter_otapka@slovalco.sk

Oddelenie informačných technológií Maroš Babinec

Maroš Babinec

Tel. : +421 45 608 7231
e-mail: maros_babinec@slovalco.sk

Výrobno-technický úsek

Elektro-chemický proces Vladimír Hamar

Vladimír Hamar

Tel. : +421 45 608 7511
e-mail: vladimir_hamar@slovalco.sk

Finalizačný proces Ivan Mesároš

Ivan Mesároš

Tel. : +421 45 608 7611
e-mail: ivan_mesaros@slovalco.sk

Údržba avatar image

Tel. :
e-mail:

Obchodno-finančný úsek

Oddelenie predaja a nákupu Kamil Skladan

Kamil Skladan

Tel. : +421 45 608 7191
e-mail: kamil_skladan@slovalco.sk

Finančné oddelenie Radovan Siheľský

Radovan Siheľský

Tel. : +421 45 608 7141
e-mail: radovan_sihelsky@slovalco.sk

Oddelenie Internej logistiky Jozef Revaj

Jozef Revaj

Tel. : +421 45 608 7211
e-mail: jozef_revaj@slovalco.sk