Voľné pracovné miesta

Slovalco aktuálne ponúka pracovné pozície zámočník, elektrikár, elektrikár s VVN operátor vo výrobe.

Zároveň sa môžete uchádzať o možnosť privyrobiť si formou letnej brigády vo výrobných prevádzkach.

Podrobnejšie informácie a pokyny

[...]
Naše poslanie a vízia

Naším poslaním je vyrábať hliník moderným ekologickým spôsobom a zušľachťovať ho do zliatin požadovaných tvarov a vlastností pre potreby spracovateľov a finálnych užívateľov výrobkov z nášho kovu. Budeme:

  • príkladom v bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov,
  • minimalizovať dopady podnikateľskej činnosti na životné prostredie,
  • lídrom v kvalite a prístupe k zákazníkom,
  • trvalo rastúcou a investične atraktívnou spoločnosťou, aktívnou v rámci životného cyklu hliníka,
  • ambiciózna firma zameraná

    [...]
Bezpečnosť je prvoradá

Naším cieľom je:

  • žiadne pracovné úrazy u zamestnancov spoločnosti a zamestnancov dodávateľských organizácií,
  • žiadne choroby z povolania u zamestnancov spoločnosti a zamestnancov dodávateľských organizácií,
  • predchádzanie vzniku závažných priemyselných havárií.
Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je na prvom mieste vo všetkých podnikateľských aktivitách Slovalco, a. s. a je súčasťou integrovaného systému

[...]