Operátor vo výrobe

Slovalco aktuálne ponúka pracovnú pozíciu operátor vo výrobe. Zároveň sa môžete uchádzať o možnosť privyrobiť si formou letnej brigády

[...]
Bezpečnosť je prvoradá

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je na prvom mieste vo všetkých podnikateľských aktivitách Slovalco, a.s. a je súčasťou integrovaného systému manažérstva. Uvedomujeme si zodpovednosť za bezpečné prevádzkovanie technológií na výrobu hliníka a hliníkových výrobkov. Plníme legislatívne požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dávame dôraz na neustále zlepšovanie, automatizáciou a robotizáciou procesov. Aktívne motivujeme a  zapájame zamestnancov do riadenia rizík na pracoviskách

[...]