Voľné pracovné miesta

Slovalco aktuálne ponúka pracovnú pozíciu operátor vo výrobe. Zároveň sa môžete uchádzať o možnosť privyrobiť si formou brigády a získať praktické  skúsenosti vo výrobnej prevádzke.

Brigáda

Máte chuť si v privyrobiť na brigáde? Slovalco aj tento rok prijíma brigádnikov do svojich výrobných prevádzok

[...]
Naše poslanie a vízia

Naším poslaním je vyrábať hliník moderným ekologickým spôsobom a zušľachťovať ho do zliatin požadovaných tvarov a vlastností pre potreby spracovateľov a finálnych užívateľov výrobkov z nášho kovu. Budeme:

  • príkladom v bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov,
  • minimalizovať dopady podnikateľskej činnosti na životné prostredie,
  • lídrom v kvalite a prístupe k zákazníkom,
  • trvalo rastúcou a investične atraktívnou spoločnosťou, aktívnou v rámci životného cyklu hliníka,
  • ambiciózna firma zameraná

    [...]
Bezpečnosť je prvoradá

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je na prvom mieste vo všetkých podnikateľských aktivitách Slovalco, a.s. a je súčasťou integrovaného systému manažérstva. Uvedomujeme si zodpovednosť za bezpečné prevádzkovanie technológií na výrobu hliníka a hliníkových výrobkov. Plníme legislatívne požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dávame dôraz na neustále zlepšovanie, automatizáciou a robotizáciou procesov. Aktívne motivujeme a  zapájame zamestnancov do riadenia rizík na pracoviskách

[...]