otvoreny_list_pozvanie_ministerstvo” width=”1024″ height=”768″ />

 

Na snímke zľava: Ľ. Šuster, E. Dvončová, R: Vigaš