Ponuka pracovných pozícií v zahraničí aj na Slovensku

Ak vás niečo z ponuky zaujme, kontaktujte do konca októbra Evu Dvončovú (eva.dvoncova@slovalco.sk), Roba Vigaša (robert.vigas@slovalco.sk) alebo Petra Oťapku (peter.otapka@slovalco.sk)

BRAZÍLIA – ALBRAS

Aktuálny dopyt:
Člen medzinárodného projektového tímu zameraného na zlepšenie logistiky obslužných činností elektrolýznych pecí a dostupnosti zariadení.

Požiadavky:
– skúsenosti s riadením a optimalizáciou elektrolýznych procesov
– skúsenosti s prácou na zlepšovaní fungovania a dostupnosti zariadení
– dobrá znalosť anglického jazyka

Očakávaný nástup: začiatok roku 2023
Ide o pozíciu, ktorá zahŕňa v určitých etapách pobyt priamo v Brazílii (v Albrase) a niekedy aj v Nórsku.

Potenciálny dopyt
– Odborník na oblasť vysokého napätia: krátkodobá pracovná ponuka na 6 – 12 mesiacov
– Odborní na realizáciu projektov s praktickými realizačnými skúsenosťami
– Kontrola procesov v rozličných prevádzkach; práca spojená s konkrétnou technológiou riadenia procesov používanou v spoločnosti Albras a ktorú nie je vždy ľahké nájsť v iných organizáciách spojených s Hydrom
– Odborník v oblasti životného prostredia, najmä v súvislosti so zásadnými prebiehajúcimi projektmi, ako je plánovaný projekt riadenia dažďovej vody.

MAĎARSKO – SZÉKESFEHÉRVÁR

Aktuálny dopyt:
Pracovníci do novobudovanej Odlievarne, ktorá začne prevádzku od 1. štvrťroku 2024.

Požiadavky:
– znalosť maďarského jazyka
– ochota presťahovať sa do Maďarska na dlhšiu dobu, najmenej do decembra 2025
– základné skúsenosti a kompetencie s pretavovaním a/alebo výrobou primárneho hliníka

KANADA – ALOUETTE

Ak máte záujem ísť pracovať do kanadskej hlinikárne ALOUETTE, kde má spoločnosť Hydro menšinový podiel, nahláste sa. Spoločne si vysvetlíme možnosti a dohodneme sa, čo ďalej. Všeobecne, vítaní sú ľudia so skúsenosťami v oblasti projektového manažmentu, inžinieringu, alebo procesní inžinieri. Manažment firmy je však ochotný pomôcť aj tak, že  záujemcom sa  po spoločnom pohovore a dohode pokúsia sa nájsť im vhodné miesto.

HYDRO (STÁLE SÚ OTVORENÉ NASLEDOVNÉ POZÍCIE)

Recycling integration support Alumetal/BU Recycling (Responsible: Kristin Sundby) – Based in Slovalco, commuting to sites in Poland and Hungary
– HSE specialist
– Casthouse process

Høyanger Fundo operators & casthouse process engineers (Responsible: Jonny Manseth) – Short and long term assignment to Høyanger, Norway

Årdal operators & Specialists (Responsible: Geir Nordnes) – Short and long term assignments to Årdal, Norway

Extrusion Hungary and others – Opportunities in extruded solutions, organized through Extrusion Plant in Slovakia

HiForge expansion Rackwitz (Responsible: Thomas Stuerzebecher) – Short and long term assignment to Rackwitz, Germany)
– Operators
– Casthouse process specialists

Technical and Operaitonal Support (Responible: Stian Tangen) – Based in Slovalco and Norway
– Process engineers (already a process with one resource)
– Asset Management specialists
– ISIT

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE

Pre operátorov Slovalca sú odporúčané nasledovné pozície: Montér, Mechanik, Strojník, Technik NDT

Pre technikov a údržbárov odporúčame do pozornosti najmä pozície Technik údržby a Zámočník.

Ak vás niečo z ponuky, kontaktujte do konca októbra Evu Dvončovú (eva.dvoncova@slovalco.sk), Roba Vigaša (robert.vigas@slovalco.sk) alebo Petra Oťapku (peter.otapka@slovalco.sk)

Podrobnosti k jednotlivým pozíciám nájdete priloženom súbore: SEAS pozicie pre Slovalco_23.10.2022.

Vysvetlivky k skratkám lokalít: EMO, EVO, EBO – Mochovce, Vojany, Bohunice, MO34 – Mochovce 3 a 4, Čierny Váh –Vodná elektráreň Čierny Váh – Kráľova Lehota, RSE – Riaditeľstvo SE v Bratislave, Mlynské Nivy 47

Čo sa týka pozícií ponúkaných spoločnosťou Slovenské elektrárne, a,s,, reagujte a prejavte svoj záujem. Po prihlásení záujemcov zorganizujeme v Slovenských elektrárňach stretnutie spojené s diskusiou, čo ktorá pozícia obnáša, aby ste si mohli vybrať a definitívne sa rozhodnúť. Aktualizovaná ponuka pracovných príležitostí obsahuje 96 voľných pozícií v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s.


Názov pozície Útvar Miesto výkonu prace Druh pozície
Asistent/ka riaditeľa úseku 40000  –  Úsek účtovníctva, financovania a kontroly RSE administrativna
Dispečerk/ka hydroenergetického dispečingu | Trenčín 80330  –  Hydroenergetický dispečing Trenčín administrativna
Dispečerk/ka hydroenergetického dispečingu | Trenčín – vhodné aj pre absolventa 80330  –  Hydroenergetický dispečing Trenčín administrativna
Elektrikár A2033 – Skupina Údržba – elektropohony, generátory a servopohony EBO nizsia technicka
Elektrikár A2033 – Skupina Údržba – elektropohony, generátory a servopohony EBO nizsia technicka
Elektrikár A2033 – Skupina Údržba – elektropohony, generátory a servopohony EBO nizsia technicka
Elektrikár B2031 – Skupina Údržba – elektromotory a generátory EMO nizsia technicka
Elektrikár – FIN A2033 – Skupina Údržba – elektropohony, generátory a servopohony EBO nizsia technicka
Elektrikár – prevádzkový bloku JE – v zácviku B1160 – Zmena 6 EMO nizsia technicka
Elektrikár – vhodné pre absolventa B2021  –  Skupina operatívnej údržby – FIN tím 1 EMO nizsia technicka
Elektro špecialista dispozičných riešení C24C0  –  Elektrický dizajn MO34 specializovana technicka
Inžinier projektov 52012 – Skupina pre jadrové projekty elektro a SKR EMO specializovana technicka
Inžinier projektov – strojné 52011 – Skupina pre jadrové projekty strojné a stavebné EMO specializovana technicka
Inžinier projektov (nové PM) 52012 – Skupina pre jadrové projekty elektro a SKR EBO specializovana technicka
Inžinier projektov (nové PM) 52012 – Skupina pre jadrové projekty elektro a SKR EBO specializovana technicka
Inžinier projektov (nové PM) 52012 – Skupina pre jadrové projekty elektro a SKR EBO specializovana technicka
Konštruktér B2011 EMO specializovana technicka
Kreslič technickej dokumentácie – vhodné pre absolventa C24C0  –  Elektrický dizajn MO34 specializovana technicka
Majster – špeciálne merania A2044 Skupina Údržba – špeciálne merania EBO specializovana technicka
Manažér projektov (nové PM) 53001 EBO riadenie projektov
Manažér projektov (nové PM) 53001 EBO riadenie projektov
Manažér projektov (nové PM) 53001 EBO riadenie projektov
Manažér projektov (zastupovanie MD) 53001 EBO riadenie projektov
Manažér/ka realizácie projektov 54030 – Realizácia projektov vodných a tepelných elektrární VE riadenie projektov
Manažér/ka realizácie projektov 54021 – Skupina pre realizáciu strojných a stavebných projektov EMO EMO riadenie projektov
Mechanik SKR A1044 – podpora prevadzky EBO nizsia technicka
Mechanik SKR A2042 – udrzba EBO nizsia technicka
Mechanik SKR A2042 – udrzba EBO nizsia technicka
Mechanik SKR B2046 – Skupina Údržba – zariadenia RK EMO nizsia technicka
Metodik/čka pre obstarávanie 30200  –  Obstarávanie všeobecných služieb a podpora obstarávania RSE administrativna
Montér/ka VE F0362  –  Skupina výkonu montáží P.Bystrica nizsia technicka
Operatívny nákupca – logistik 30172 EBO/EMO administrativna
PDMS/E3D administrátor 52030  –  Technická podpora inžinieringu projektov EMO specializovana technicka
PDMS/E3D projektant 52030  –  Technická podpora inžinieringu projektov EMO specializovana technicka
Procesný špecialista/tka C2450  –  Procesy jadrovej časti MO34 specializovana technicka
Projekt manazer C2000  –  Generálny manažment stavby MO34 riadenie projektov
Projektovy inzinier C2420  –  Inžiniering projektu MO34 specializovana technicka
Revízny technik 20732 – Skupina revíznych činností EMO EMO specializovana technicka
SAP konzultant pre HR systémy 90670 – IT systémy podpory biznis procesov RSE administrativna
Senior manažér/ka projektov 53000  –  Riadenie projektov EMO riadenie projektov
Senior projektant – elektro/SKR 52014  –  Skupina projektantov pre elektro a SKR projekty JE EBO/EMO specializovana technicka
Senior Špecialista potrubných systémov a dispozičných riešení C24A0  –  Potrubia a dispozičné riešenia MO34 specializovana technicka
Strojnik energetickych zariadeni_JE – RAO A1041 EBO nizsia technicka
Správca/kyňa systémov ICT 90650  –  IT systémy podpory obchodu RSE specializovana technicka
Stavebný dozor | Elektro C2590 – Podpora výstavby – Elektro a SKR MO34 specializovana technicka
Strojník energetických zariadení – DEKO B2015 – Skupina Údržba – dekontaminácia EMO nizsia technicka
Strojník energetických zariadení – vodné hospodárstvo B1140  –  Zmena 4 EMO nizsia technicka
Strojník jadrových zariadení – primárny okruh – v zácviku B1041 – Skupina podpory prevádzky I.O. EMO nizsia technicka
Supervízor/ka  BOZP a OPP 10210  –  BOZP a OPP EMO administrativna
Systémový inžinier B3021  –  Skupina systémových a komponentových inžinierov elektro a stavieb EMO specializovana technicka
Špecialista inžinieringu pre chemické procesy C2470  –  Chemické procesy MO34 specializovana technicka
Špecialista konfigurácie úvodného projektu – elektro časť projektu MO34 55020  –  Konfigurácia úvodného projektu EMO specializovana technicka
Špecialista konfigurácie úvodného projektu – meranie a regulácia projektu MO34 55020  –  Konfigurácia úvodného projektu EMO specializovana technicka
Špecialista konfigurácie úvodného projektu – strojná časť projektu MO34 55020  –  Konfigurácia úvodného projektu EMO specializovana technicka
Špecialista MO34 B4000 EMO administrativna
Špecialista pre projektovanie stabilných hasiacich zariadení C2460  –  Zariadenia jadrovej a konvenčnej časti MO34 specializovana technicka
Špecialista projektu elektrických zariadení C2443  –  Úvodný projekt a správa konfigurácie – elektro a SKR MO34 specializovana technicka
Špecialista systémov kontroly a riadenia C2490  –  SKR dizajn MO34 specializovana technicka
Špecialista systémov kontroly a riadenia – Integrátor systémov C2490  –  SKR dizajn MO34 specializovana technicka
Špecialista/ka riadenia digitálnych dát – DATD 55030  –  Stredisko správy technickej dokumentácie EMO specializovana technicka
Špecialista/ka rozvoja a bezpečnosti ICS JE 20300  –  Jadrová bezpečnosť EMO specializovana technicka
Taktický nákupca – 3 nové PM 30130, 30140, 30150 EBO/EMO administrativna
Team Leader projektantov pre elektro a SKR projekty 52014  –  Skupina projektantov pre elektro a SKR projekty JE RSE specializovana technicka
Team leader/ka pre riadenie projektov EMO 53002 – Skupina pre riadenie projektov EMO EMO specializovana technicka
Technik aktualizácie DSV – elektro a SKR 52015 EBO specializovana technicka
Technik aktualizácie DSV JE elektro a SKR 52015 EBO specializovana technicka
Technik BTS a PO F0040 Trenčín administrativna
Technik digitalizácie dokumentácie 55032  –  Skupina správy technickej dokumentácie EMO EMO administrativna
Technik NDT 20724 EMO nizsia technicka
Technik radiačnej kontroly B0122 – Skupina radiačnej kontroly prevádzky EMO nizsia technicka
Technik riadenia udržiavania (oblasť SKR) F0351 – Skupina údržby SKR VE Trenčín nizsia technicka
Technik správy zariadení A3032 – Skupina správy zariadení BaRS, SW a TPS EBO nizsia technicka
Technik správy zariadení B3012 – Skupina správy zariadení strojnej technológie – primárny okruh EMO nizsia technicka
Technik správy zariadení – simulátor B3034 – Skupina správy HW a SW EMO nizsia technicka
Technik správy zariadení B3023 – Skupina správy zariadení stavieb, zdvíhacích zariadení a požiarnej ochrany EMO nizsia technicka
Technik údržby B2034 EMO nizsia technicka
Technik údržby – radiačná kontrola B2240 EMO nizsia technicka
Technik/čka údržby B2034  –  Skupina Údržba – elektrické automatiky, ochrany, EPS a SYZAN EMO nizsia technicka
Technik/čka životného prostredia  | Tepelná elektráreň Vojany E0020  –  Bezpečnosť a životné prostredie EVO nizsia technicka
Technológ prípravy údržby B2071 – Skupina – projekty, technológia a nehnuteľnosti EMO specializovana technicka
TL projektantov pre elektro a SKR projekty JE 52014 EBO specializovana technicka
Zámočník A2023 – Skupina Údržba – tlakové systémy EBO nizsia technicka
Zámočník A2023 – Skupina Údržba – tlakové systémy EBO nizsia technicka
Zámočník A2026 – Skupina Údržba – reaktor pohony HRK EBO nizsia technicka
Zámočník – FIN A2023 – Skupina Údržba – tlakové systémy EBO nizsia technicka
Zámočník – FIN A2027 – Skupina Údržba – kompresory, DG a čerpadlá EBO nizsia technicka
Zámočník – FIN A2027 – Skupina Údržba – kompresory, DG a čerpadlá EBO nizsia technicka
Zámočník – FIN A2028 – Skupina Údržba – VZT a TG EBO nizsia technicka
Zámočník – v zácviku B2053 – Skupina Údržba – armatúry I EMO nizsia technicka
Zámočník – Zvárač – FIN A2023 – Skupina Údržba – tlakové systémy EBO nizsia technicka
Zámočník | Vodná elektráreň Čierny Váh – ranné zmeny F0542  –  Skupina – VE Čierny Váh – strojná časť Čierny Váh nizsia technicka
Zámočník | Vodná elektráreň Trenčín – len ranné zmeny F0600  –  Prevádzka Váh Trenčín nizsia technicka
Zámočník VE Madunice F0640 VE Madunice Madunice nizsia technicka
Železničiar-rušňovodič 90720  –  Doprava EMO nizsia technicka

Záujem o pracovné ponuky zamestnávateľov Nemak, Hydro Extrusion Slovakia, Continental Zvolen.

Kolegyne, kolegovia,
tí z Vás, ktorí máte záujem o zamestnanie formou dočasného pridelenia prosím, kontaktujte (mailom, sms alebo telefonicky), zamestnancov oddelenia Integrovaných systémov nasledovne:

– záujemcovia o prácu formou pridelením Slovalco zamestnanca do žiarskych spoločností Nemak, Hydro Extrusion Slovakia (bývalá SAPA), alebo Continental Zvolen hláste sa prosím do piatku soboty 8.10. 2022 do 14.00 u E. Dvončovej. V nasledujúcom týždni dohodneme v týchto spoločnostiach exkurzie.

– zoznam pracovných pozícii pripravuje tiež spoločnosť Slovenské elektrárne. Svoj záujem o prácu v SE môžete nahlásť E. Dvončovej.

– tí, ktorí máte seriózny záujem o prácu v závodoch spoločnosti Hydro v Nórsku, Poľsku, Maďarsku, Brazílii alebo v Kanade, prihláste sa mailom alebo telefonicky u R. Vigaša. Automaticky budete zaradení do jazykového kurzu angličtiny. O jeho začiatku Vás budeme informovať v budúcom týždni. Súčasne, po dohode s Hydrom, skoordinujeme termíny výberových pohovorov podľa počtu príhlásených.

Čo sa týka záujmu o prácu v kanadskej hlinikárni Alumiere Alouette, hľadajú technikov, technológov, inžinierov, projektových manažérov a podobné profesie. Vaše prihlásenie bude predbežné s popisom pracovných skúseností a znalostí, aby vhodnú pozíciu mala druhá strana možnosť vyhodnotiť individuálne. Obsadenie operátorských pozícií zo zahraničia kanadskí kolegovia preverujú, keďže formálny proces je zo strany štátu byrokratickejší.

Pri prihlasovaní uveďte os. číslo, meno, priezvisko, kontakt na Vás.

Kontaktné údaje:
Eva Dvončová: eva.dvoncova@slovalco.sk, tel: 7122, mobil: 918 804 033
Robert Vigaš: robert.vigas@slovalco.sk, tel: 7123, mobil: 903 644 599


Pozície v spoločnosti Nemak, Žiar nad Hronom s požiadavkami na oprávnenia a faktormi rizika:

Pozicie_Nemak_01

Nástupné mzdy sú určované individuálne podľa pracovných skúseností a oprávnení zamestnanca.

Vyššie pozície:
Secondary Operations Leader
Špecialista autonómnej logistiky
Špecialista pre automatické a poloautomatické linky
Technical Foundry Expert HPDC
Tooling Engineer (Dizajn náradia)

(Podrobnosti o pozícii získate po kliknuti na vybranú pozíciu)


Pozície v spoločnosti Hydro Extrusion Slovakia, Žiar nad Hronom:

Pozicie_Hydro_Extrusion_01

Poznámka k uvedenému platu:
* pri R- pozíciach sú hod. tarifné triedy a 20% osobné hodnotenie u novonastúpených, príplatky podľa zmennosti a rizika ( max. os.hodnotenie je 40% )
** R aj T pozície: 13, 14 plat, dochádzkový bonus, loyality bonus a dalšie finančné a nefinančné benefity podľa platnej KZ a splnení podmienok
*** T pozície nemajú osobné hodnotenie na mesačnej báze ale ročnú odmenu na základe stanovených osobných cieľov a výsledkov spoločnosti, ktoré sa vyhodnotia po roku, ročná odmena je pri splení cieľov na 100%, 10% odmena


Pozície v spoločnosti Continetal Zvolen:

Nastavovač montážnych strojov
Nastavovač CNC strojov
Operátor výroby
Elektrikár
Quality Manager for segment Friciton brakes
Manager Supply Chain Planning

(Podrobnosti o pozícii získate po kliknuti na vybranú pozíciu)