V roku 2016 sa nám – aj napriek tomu, že situácia na trhoch sa nevyvíjala vždy priaznivo – podarilo dosiahnuť vynikajúce výsledky. Pokračovali sme v pozitívnych trendoch zlepšovania, najmä čo sa týka technologických parametrov. Mrzí ma však, že práve v oblasti bezpečnosť, ochrana zdravia a pracovného prostredia, ktorú považujeme za prvoradú, sme nedokázali zostať bez zaváhania. V roku 2016 sme zaznamenali jeden pracovný úraz. Aj keď tento úraz bol bez práceneschopnosti, nemôžeme byť spokojní. Naším cieľom naďalej ostáva pracovať bez úrazov a bez rizikových incidentov. Tieto priority musíme dôsledne vysvetľovať, vyžadovať a správnymi nástrojmi podporovať ich dosiahnutie.

V druhej polovici hodnoteného roka sa situácia na trhu s hliníkom vyvíjala o niečo priaznivejšie, ako sme predpokladali a cena pomaly rástla. To nám pomohlo. Získali sme čas sa nadýchnuť a vzchopiť. Čo sa týka výkonnostných ukazovateľov, nepodarilo sa nám splniť niektoré výrobné a environmentálne ciele. Aj napriek tomu sú však naše výrobné parametre, aj v porovnaní s ostatnými závodmi, na svetovej úrovni. Prináša to profesionálna práca tímu a neustále zlepšovanie.

Čo sa týka ekonomických výsledkov, môžem skonštatovať, že sú lepšie, ako sme predpokladali. Je to hlavne vďaka výbornému vedeniu technológie. Je to tiež kvôli poctivému a obetavému prístupu zamestnancov, dôslednému sledovaniu parametrov a korekcii odchýlok zo strany inžinierov, pružnosti pri plánovaní výroby finálnych výrobkov od zákazníkov.

Pozitívne výsledky výrazne ovplyvnilo aj šetrenie a odsúvanie nákladov, najmä v údržbe, obmedzenie investičných zámerov a v neposlednom rade aj nižšie ceny vstupných surovín. Pomohlo nám tiež ďalšie zlepšovanie sa vo všetkých procesoch.

Slovalco funguje ako tím výborných, skúsených odborníkov a vynikajúcich ľudí. Naše výsledky sú na takej úrovni, že akékoľvek drobné zaváhanie sa odrazí na zmene alebo zakolísaní parametra. Je dôležité, že sa neustále učíme tieto zaváhania rýchlo identifikovať a okamžite implementovať nápravné opatrenia. Naším cieľom v nasledujúcom období bude, aby sme si dali záležať aj na detailoch a akýmkoľvek, aj malým chybám sa vyhýbali. Samozrejmou podmienkou je práca bez úrazov, starostlivosť o pracovné a životné prostredie, dodržiavanie nákladovej a technologickej disciplíny, dobrá, spoľahlivá údržba a kvalitná podpora procesov.

Spoločnosť Slovalco je po relatívne ťažkom období silnejšia a pripravená na ďalšiu, verím, že skvelú budúcnosť.

Milan Veselý

Generálny riaditeľ


Výročná správa  2017

Výročná správa  2016

Výročná správa  2015

Výročná správa  2014

Výročná správa 2013

Výročná správa 2012

Výročná správa 2011

Výročná správa 2010

Výročná správa 2009

Výročná správa 2008

Výročná správa 2007

Výročná správa 2006

Výročná správa 2005

Výročná správa 2004

Výročná správa 2003

Výročná správa 2002

Výročná správa 2001

Výročná správa 2000

Výročná správa 1999

Výročná správa 1998

Výročná správa 1997

Výročná správa 1996