Uplynulý rok 2019 patril z hľadiska ekonomických výsledkov spoločnosti Slovalco k slabším.

Z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia sme v minulom roku nezaznamenali žiadny pracovný úraz s práceneschopnosťou nielen u nás, ale ani u dodávateľov. V priebehu roka sa nám tiež podarilo dosiahnuť klesajúci trend práceneschopnosti. Zaznamenali sme však niekoľko udalostí s vysokým potenciálom rizika, ktoré našťastie neprerástli do vážnejších incidentov.

Výroba kovov a hliníka v Európe, kde naša spoločnosť pôsobí, zažíva náročné obdobie a tieto okolnosti ovplyvnili aj naše výsledky. Nízke ceny hliníka na londýnskej burze kovov, vyššie ceny vstupných surovín, ďalšie externé faktory trhu ako aj vplyv politických rozhodnutí spôsobili, že výsledok spoločnosti Slovalco je negatívny. Napriek tomu sme tento výsledok dokázali kladne ovplyvniť našimi aktivitami a činnosťami a zmiernili tak nepriaznivé dopady vonkajších vplyvov. Dokázali sme plniť technologické parametre na vynikajúcej úrovni, prekročili sme plánované objemy výroby a dlhodobo preukazujeme veľmi dobrú stabilitu a nízke odchýlky vo všetkých procesoch. Je to aj vďaka prístupu zamestnancov k výzvam, kde sa správajú zodpovedne ako vlastníci procesov, proaktívne navrhujú riešenia a zlepšujú veci.

Na základe dôsledného zváženia akcionárov vychádzajúceho z veľmi pesimistických výhľadov a očakávaní vývoja na komoditnom trhu, bolo koncom roka rozhodnuté, že od januára 2020 bude potrebné odstaviť časť výrobných kapacít a znížiť tak produkciu tekutého hliníka a objem vyrábaných výrobkov.

Čo sa týka investičnej činnosti, pokračovali sme na prácach projektu výstavby siedmeho agregátu meniarne pre zabezpečenie stabilnejšej a bezpečnejšej dodávky elektrickej energie s možnosťou ďalšieho navyšovania výroby v budúcnosti. Veľmi intenzívne sme sa venovali aj postupu prác na projekte pretavovania procesného odpadu, ktorý ponúka Slovalcu novú perspektívu a možnosti uplatnenia v budúcnosti.

V roku 2020 nás čaká zložité a náročné obdobie. Aj v ňom však chceme potvrdiť dlhodobú úroveň výborných technologických parametrov. Chceme tiež využiť toto obdobie na urýchlenie krokov súvisiacich so znižovaním fixných nákladov, hľadanie ďalších rezerv a následne stabilizáciu zmien tak, aby sa stali udržateľnými aj v prípade návratu trhov do lepších pozícií.

Milan Veselý

Generálny riaditeľ


Výročná správa 2020

Výročná správa  2019

Výročná správa  2018

Výročná správa  2017

Výročná správa  2016

Výročná správa  2015

Výročná správa  2014

Výročná správa 2013

Výročná správa 2012

Výročná správa 2011

Výročná správa 2010

Výročná správa 2009

Výročná správa 2008

Výročná správa 2007

Výročná správa 2006

Výročná správa 2005

Výročná správa 2004

Výročná správa 2003

Výročná správa 2002

Výročná správa 2001

Výročná správa 2000

Výročná správa 1999

Výročná správa 1998

Výročná správa 1997

Výročná správa 1996