Naše certifikáty

Spoločnosť Slovalco, a. s., je držiteľom viacerých certifikátov v oblasti kvality, životného prostredia, bezpečnosti, biznis kontinuity a energetického manažérstva, čím sa radí medzi popredné priemyselné podniky nielen v Slovenskej republike, ale aj v Európskej únii.

Vlastníme nasledovné certifikáty:

STN EN ISO 9001 Systém manažérstva kvality

STN ISO/TS 16949 Systém manažérstva kvality. Osobitné požiadavky normy ISO 9001 v organizáciách na výrobu automobilov a ich náhradných dielcov

STN EN ISO 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií

STN EN ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva

OHSAS 18001 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

STN ISO/IEC 27001 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti

STN EN ISO 22301 Systém manažérstva kontinuity činností

STN EN ISO 50001 Systém energetického manažérstva.

Certifikát systému manažérstva Certifikát systému manažérstva
Certifikát systému manažérstva Osvedčenie o akreditácii
14001SK_2019_QR Certifikát systému manažérstva
27001SK_2021_QR 22301SK_2021_QR
Certifikát systému manažérstva