Naše certifikáty

Spoločnosť Slovalco, a. s., je držiteľom viacerých certifikátov v oblasti kvality, životného prostredia, bezpečnosti, biznis kontinuity a energetického manažérstva, čím sa radí medzi popredné priemyselné podniky nielen v Slovenskej republike, ale aj v Európskej únii.

Vlastníme nasledovné certifikáty:

STN EN ISO 9001 Systém manažérstva kvality

STN ISO/TS 16949 Systém manažérstva kvality. Osobitné požiadavky normy ISO 9001 v organizáciách na výrobu automobilov a ich náhradných dielcov

STN EN ISO 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií

STN EN ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva

OHSAS 18001 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

STN ISO/IEC 27001 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti

STN EN ISO 22301 Systém manažérstva kontinuity činností

STN EN ISO 50001 Systém energetického manažérstva.

9001SK_2021_QR
16949SK_2021_QR
16949SK_2021_QR_1
17025SK_2024
14001SK_2019_QR Certifikát systému manažérstva
27001SK_2021_QR 22301SK_2021_QR
50001SK_2021_QR